Sadašnji članovi

Dirigent:
Branka Bubalo-Paliska, prof.

Korepetitori:
Zdenka Družinec, prof.
Nikolina Pokrajac Kecerin, prof.

Pjevači:
Cindori, Mihael
Cota, Josip
Domitrović, Karolina
Dragosavac, Irena
Gašpar, Filip
Ivanković, Dragica
Kelčec, Mario
Krtak, Srna
Kujadin, Ivana
Kupirović, Bojan
Lopac, Lidija
Medved (Tarnik), Kristina
Novačić, Davor
Novačić, Tanja
Petrović, Iva
Postružin, Martina
Srebačić, Aleksandra
Šepec, Matea
Vasari, Silvio
Vasari, Tomislav – predsjednik 
Vujanić, Vanja
Zadravec-Češković, Gordana
Žegor (Habajec), Iskra

Paliska, Nedo – logistička potpora

 


Kako postati članom Ansambla

Prema odluci Skupštine Vokalnog ansambla Milka Trnina, koja je održana 29.03.2007., kako bi se ostvarila bolja fleksibilnost Ansambla, uvode se dodatna pravila za članstvo u Ansamblu.
Svaka osoba koja ostvari tri redovna dolaska na probu automatski postaje aktivni član. Nedolaskom (neopravdanim) na četiri probe (otprilike dva tjedna) član gubi svoj aktivni status te prelazi u status pasivnih članova.
Ako bi se ponovno želio aktivno uključiti u rad Ansambla, pasivni član mora ostvariti barem tri redovna dolaska na probu i time mu se status mijenja u "aktivni član".