Pasivni i bivši članovi

Anić, Anita
Augustić, Marta
Banovac, Andrea
Barbarić, Iris
Barilić, Ivana
Barilić, Marina
Barišec, Irena
Barišić, Aleksandra
Bartolić, Damir
Bartolić, Domagoj
Bencik, Doris
Beriša, Kristina
Brajković, Tomislav
Bušić, Željkica
Crnoja Bartolić, Josipa
Cvijanović, Maja
Čičak, Igor
Čorak, Nikola
Čorak, Tajana
Džafić, Monika
Feketić, Maja
Ficko, Helena
Golubić, Jasminka
Gregurić, Irena
Grgić, Maja
Haleuš (Pisnjak), Andrea
Haman, Irena
Hiršl, Ana
Horvatek, Antonija
Hren, Mihaela
Hudorović, Saša
Ilić, Alan
Ilić, Spomenka
Injić, Katarina
Jarec, Natalija
Jarec, Veronika
Jelinić, Daniela
Jelovčan, Jasmina
Jelovčan, Siniša
Juren, Marijana
Juren, Nevenka
Jurić, Sebastijan
Kapitan, Dunja
Kapitan, Ivana
Kapitan, Jurica
Kecerin, Katja
Kelčec, Monika
Kesegić, Branka
Kirin, Marko
Kirin, Tomislav
Košić, Ivana
Košić, Valentina
Kovačić, Katica
Kovačić, Kristina
Krajačić, Gordan
Krnić (Jeličić), Bernarda
Krsnik (Dundović), Antonija
Krsnik, Ivica
Kuratko, Aleksandra
Kus, Ivana
Kušić, Ivana
Kveštak, Kestrin
Leš, Petra
Levak, Tanja
Lisac, Krešimira
Lisac, Kruno
Lukša, Mislav
Mahmet, Mirela
Makšijan, Martina
Marasović, Nela
Marek, Mirela
Maresić, Ivana
Matker, Josip
Mikulić, Tin
Mužina, Ivanka
Oslić, Petra
Palčić (Em), Martina
Paliska, Ivo
Paliska, Marko
Pavlović, Ivana
Perišić, Igor
Petrović, Stanko
Pisnjak, Petar
Pokrajac Kecerin, Nikolina
Pokrajac, Nenad
Poljak, Martina
Puclin, Ingrid
Radin, Lada
Robek, Ivana
Rodić, Ana
Rodić, Ivan
Rodić, Maja
Rupnik, Romana
Schlossberg, Lidija
Sedak, Mladen
Sedlar, Marijana
Skrbin, Ivana
Srebačić, Davor (Malbo)
Srebačić, Goran
Stefanović, Ina
Stipić, Krešimir
Strašek, Hrvoje
Svoboda, Saša
Šafran, Ksenija
Šantak, Maja
Šantić, Danijel
Šimunac, Mateo
Šimunac, Nataša
Škrgulja, Jana
Špoljarić, Sanda
Tepeš, Željko
Ticko, Helena
Todić, Mileo
Tomašić, Krešimir
Tovernić (Golubić), Gordana
Trut, Mirela
Varga, Ivana
Vereš, Velimir
Vereš, Vlasta
Vlahek, Hrvoje
Vlahutin, Tomislav
Vrban (Habajec), Gordana
Vukelić, Anita
Vulinec, Ana
Zetica, Ivana
Žabčić, Iva
Žegor, Branko
Žućko, DamirNapomena:
U popis još uvijek nisu unijeti svi bivši i pasivni članovi - popis je u izradi!
U slučaju da ste primijetili da nečije ime nedostaje ili je krivo napisano molimo vas kontaktirajte nas na webmaster(a)vamt.hr!