Dirigent / životopis

Branka Bubalo-PaliskaBranka Bubalo-Paliska završila je studij glazbe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (teoretsko–nastavnički odjel) 1976. godine. Pedagoški rad započela je odmah po završetku studija u Osnovnoj glazbenoj školi ˝Milka Trnina˝ u Ivanić Gradu, kao nastavnik solfeggia i pjevačkoga zbora, gdje je ostala do 1989. godine, do prelaska na Učiteljski fakultet u Zagrebu (tada Filozofski fakultet, Pedagogijske znanosti).
Uz nastavu solfeggia i zbora u OGŠ "Milka Trnina" vodila je glazbenu igraonicu, koja je u početku djelovala u sklopu Dječjega vrtića u Ivanić-Gradu, a kasnije u okviru Glazbene škole.
Potvrda uspješnosti rada u glazbenoj školi, su četiri učenice sa završenim studijem Muzičke akademije, a dvije od njih, pijanistice Zdenka Družinec i Nikolina Pokrajac Kecerin aktivno sudjeluju u radu Ansambla (korepetitori).
Kako je tijekom svoga školovanja pjevala u dobrim pjevačkim zborovima i razvila veliku sklonost prema tomu obliku muziciranja, u OGŠ "Milka Trnina" na samome početku rada formirala je Dječji pjevački zbor koji do danas neprekidno i vrlo uspješno djeluje. Sada je to Mješoviti pjevački zbor “Milka Trnina”, jer se vremenom uzrast zbora mijenjao. Naime, dio pjevača zadržao je članstvo u Zboru dulji niz godina, od djetinjstva do mladenačke dobi. Uz ostalu djecu u Zboru su odrastala i njezina dva sina, koji su i kao studenti bili njegovi članovi, a sada žive u drugim gradovima, pa više nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Ansambla.
Uz postojeći Zbor, a na nagovor nekolicine pjevača čija su djeca na pragu školskih dana, ponovo počinje rad s najmlađima. Postoji veliki interes djece predškolske dobi za pjevanje (glazbena igraonica), i školske djece koja nisu uključena u program glazbene škole (uglavnom su to djeca dugogodišnjih pjevača iz Zbora), a dulje vrijeme je prisutan problem nedovoljnog broja pjevača u VA "Milka Trnina".
Za potrebe rada Zbora obrađivala je neke skladbe i komponirala nove. Na zamolbu mjesnoga župnika Ivanić-Grada, utemeljila je i neko vrijeme vodila Dječji pjevački zbor crkve Sv. Petra. Sudjelovala je više puta i u žiriju festivala Obiteljskog radija Ivanić.
Suradnju s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu započela je akademske godine 1986/87. kao vanjski suradnik za kolegij Glazbena kultura s metodikom. U jesen 1989. godine primljena je u stalni radi odnos u svojstvu stručnoga suradnika za kolegije: Sviranje (klavir) i Glazbena kultura s metodikom, te izborni kolegij Impostacija glasa. U postupku reizbora 2004. godine napredovala je u zvanje višeg predavača.
Na Učiteljskom fakultetu održala je seminar iz metodike glazbene kulture za djecu predškolske dobi, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete (Zavoda za unapređivanje školstva) Republike Hrvatske, s temom Impostacija glasa odgajatelja i djece. Izlaganje sa sličnom temom, o načinu njezinoga rada sa zborom, održala je i zborovođama u sklopu Republičke smotre zborova u Varaždinu.
Umjetnički razvoj Branke Bubalo-Paliska izražen je u radu s pjevačima Vokalnoga ansambla ˝Milka Trnina˝, čemu svjedoče brojne nagrade osvojene na zborskim natjecanjima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Plaketu, kao priznanje za uspješan rad s Ansamblom, dodijelila joj je i struka, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika povodom 25. obljetnice umjetničkoga rada. Posebno priznanje, plaketu, dodijelila joj je i Zagrebačka županija 2005. godine za poseban doprinos u kulturi i glazbenoj umjetnosti Zagrebačke županije.
Član je Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika, Hrvatskoga glazbenoga zavoda, Udruge (glazbene)˝Carl Orff˝ i Udruge štovatelja Milke Trnine. Aktivna je članica programskih, stručnih i ocjenjivačkih povjerenstva na glazbenim manifestacijama (smotre i natjecanja zborova županijskoga i državnoga karaktera).