Napomena: U popisu se ne nalaze svi javni nastupi zbora, jer u početku Ansambl djelovao u sklopu OGŠ "Milka Trnina", a glazbena škola ima vlastiti arhiv u kojem se nalaze ti podaci

1983.

12.06.1983., Vezišće - Lipanjski susreti KUD–a općine Ivanić Grad

1985.

16.06.1985., Vezišće - Lipanjski susreti mladih